O projekcie

Adapatacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia

 

Jak wynika z analiz podkarpackiego rynku pracy – kolejne przedsiębiorstwa w najbliższym czasie będą rozpoczynały bądź też kontynuowały procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Skutkiem podejmowanych w firmach na terenie województwa działań jest wzrastająca liczba osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub też zagrożonych zwolnieniem, które z powodów dotyczących zakładu pracy zmuszone zostały do poszukiwania nowego miejsca pracy. To zwykle trudne zadanie, zwłaszcza dla tych, którzy po latach pracy w jednej firmie posiadają zdewaluowane kwalifikacje niedostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców, co więcej zaś – nie bardzo wiedzą, jak i gdzie szukać zatrudnienia.

 

 

Dla złagodzenia skutków trudnego społecznie procesu restrukturyzacji partnerstwo zawiązane przez spółkę INNpuls (Lidera) oraz Inkubator Technologiczny (Partnera) podjęło się realizacji projektu pn. „Adapatacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”. Jest to otwarty projekt szkoleniowy skierowany do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie podkarpackim, poszukujących nowej drogi  zawodowej na podkarpackim rynku pracy.

Kogo zapraszamy do projektu?

Warunkiem kwalifikacji do udziału w projekcie jest posiadanie statusu osoby zwolnionej, przewidzianej do zwolnienia lub zagrożonej zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, mającego jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego. Ponadto do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa podkarpackiego, nieprowadzące działalności gospodarczej (szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja), deklarujące chęć przekwalifikowania się i podjęcia pracy zawodowej w nowym zawodzie lub chęć założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Udział w projekcie weźmie łącznie 60 osób (35 K; 25 M), w tym 25 osób w Ścieżce A i 35 osób w Ścieżce B.

 

Wyszukiwarka

  

O projekcie

Adapatacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia

Jak wynika z analiz podkarpackiego rynku pracy – kolejne przedsiębiorstwa w najbliższym czasie będą rozpoczynały bądź też kontynuowały procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Skutkiem podejmowanych w firmach na terenie województwa działań jest wzrastająca liczba osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub też zagrożonych zwolnieniem, które z powodów dotyczących zakładu pracy zmuszone zostały do poszukiwania nowego miejsca pracy. To zwykle trudne zadanie, zwłaszcza dla tych, którzy po latach pracy w jednej firmie posiadają zdewaluowane kwalifikacje niedostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców, co więcej zaś – nie bardzo wiedzą, jak i gdzie szukać zatrudnienia.

więcej >

Facebook