Rekrutacja

Zasady i formularze rekrutacyjne

Nabór uczestników do projektu jest jednokrotny. Rozpoczynie się 30 stycznia 2013 r. i potrwa do 30 marca 2013 r.

Do udziału zakwalifikowanych zostanie 60 uczestników (35 K; 25 M), w tym:

  •   25 osób (10 K; 15 M) – ŚCIEŻKA A
  •   35 osób (25 K; 10 M) – ŚCIEŻKA B

 

Etapy rekrutacji:

  •   I – złożenie w wymaganym terminie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych (Formularz zgłoszeniowy z załącznikami – wzory w zakładce Do pobrania);
  •   II – ocena formalna dokumentów – kompletność złożonych dokumentów + spełnianie kryteriów formalnych według kryterium spełnia/nie spełnia
  •   III – ocena merytoryczna – na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i indywidulanej rozmowy z doradcą zawodowym, oceniającym:

 

                   ·         Ścieżka A – powody przystąpienia do projektu (10 pkt); dotychczasowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe (10 pkt); predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu
                          (spośród przewidzianych w projekcie) (10 pkt);

                       ·      Ścieżka B – powody dążenia do założenia własnej firmy (10 pkt); predyspozycje (m.in. inicjatywność, kreatywność, konsekwencja, samodyscyplina) do samodzielnego
                           prowadzenia firmy (10 pkt); orientacja w tematyce wybranej działalności (10 pkt).

 

Dodatkowo u kandydatów zainteresowanych przystąpieniem do Ścieżki B oceniony zostanie pomysł na działalność gospodarczą, za który kandydat może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

 

Dodatkowe punkty przyznawane będą następującym grupom:

 

·         kandydatom z powiatów w podregionie tarnobrzeskim, krośnieńskim;

·         kandydatom z wykształceniem maks. średnim;

·         kandydatom z ponad 8-letnim stażem pracy u jednego pracodawcy;

·         kandydatom po 45 roku życia;

·         kobietom.

 

  Dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera.

 

Wyszukiwarka

  

O projekcie

Adapatacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia

Jak wynika z analiz podkarpackiego rynku pracy – kolejne przedsiębiorstwa w najbliższym czasie będą rozpoczynały bądź też kontynuowały procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Skutkiem podejmowanych w firmach na terenie województwa działań jest wzrastająca liczba osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub też zagrożonych zwolnieniem, które z powodów dotyczących zakładu pracy zmuszone zostały do poszukiwania nowego miejsca pracy. To zwykle trudne zadanie, zwłaszcza dla tych, którzy po latach pracy w jednej firmie posiadają zdewaluowane kwalifikacje niedostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców, co więcej zaś – nie bardzo wiedzą, jak i gdzie szukać zatrudnienia.

więcej >

Facebook