Aktualności

10-05-2013

Zmiany w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B

W Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B projektu zmieniono zapisy par. 4 pkt 7. Dotychczasowe zapisy paragrafu otrzymują brzmienie: "Wnioski, o których mowa w pkt. 5 i 6, będzie można składać osobiście w biurze projektu, ul. Hetmańska 40a, 35-045 Rzeszów, w godz. 8.00-16.00, w biurze Partnera projektu, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, w godz. 7.30-15.30, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu wniosku do biura projektu lub biura Partnera projektu".

 
lista aktualności

Wyszukiwarka

  

O projekcie

Adapatacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia

Jak wynika z analiz podkarpackiego rynku pracy – kolejne przedsiębiorstwa w najbliższym czasie będą rozpoczynały bądź też kontynuowały procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Skutkiem podejmowanych w firmach na terenie województwa działań jest wzrastająca liczba osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub też zagrożonych zwolnieniem, które z powodów dotyczących zakładu pracy zmuszone zostały do poszukiwania nowego miejsca pracy. To zwykle trudne zadanie, zwłaszcza dla tych, którzy po latach pracy w jednej firmie posiadają zdewaluowane kwalifikacje niedostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców, co więcej zaś – nie bardzo wiedzą, jak i gdzie szukać zatrudnienia.

więcej >

Facebook