Aktualności

17-12-2013

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu " Adaptacja czy INNkubacja"

Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Lp.

Numer wniosku

Wynik oceny merytorycznej

Uwagi

1

PWP/2013/5

87,5

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

2

PWP/2013/7

86

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

3

PWP/2013/18

85

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

4

PWP/2013/12

83

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

5

PWP/2013/2

82,5

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

6

PWP/2013/11

82,5

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

7

PWP/2013/6

82

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

8

PWP/2013/13

82

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

9

PWP/2013/1

80

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

10

PWP/2013/22

79

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

11

PWP/2013/15

77,5

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

12

PWP/2013/10

75

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

13

PWP/2013/9

73

Wniosek otrzymał wymagane 60 pkt , jednak nie uzyskał wsparcia z powodu wyczerpania alokacji

14

PWP/2013/8

72,5

Wniosek otrzymał wymagane 60 pkt , jednak nie uzyskał wsparcia z powodu wyczerpania alokacji

15

PWP/2013/14

72,5

Wniosek otrzymał wymagane 60 pkt , jednak nie uzyskał wsparcia z powodu wyczerpania alokacji

16

PWP/2013/16

71

Wniosek otrzymał wymagane 60 pkt , jednak nie uzyskał wsparcia z powodu wyczerpania alokacji

17

PWP/2013/4

70,5

Wniosek otrzymał wymagane 60 pkt , jednak nie uzyskał wsparcia z powodu wyczerpania alokacji

18

PWP/2013/17

62

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. w poszczególnych kategoriach oceny

19

PWP/2013/20

55,5

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu

nieuzyskania minimum 60 pkt. ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

20

PWP/2013/19

53,5

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu

nieuzyskania minimum 60 pkt. ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

21

PWP/2013/3

45

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu

nieuzyskania minimum 60 pkt. ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

lista aktualności

Wyszukiwarka

  

O projekcie

Adapatacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia

Jak wynika z analiz podkarpackiego rynku pracy – kolejne przedsiębiorstwa w najbliższym czasie będą rozpoczynały bądź też kontynuowały procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Skutkiem podejmowanych w firmach na terenie województwa działań jest wzrastająca liczba osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub też zagrożonych zwolnieniem, które z powodów dotyczących zakładu pracy zmuszone zostały do poszukiwania nowego miejsca pracy. To zwykle trudne zadanie, zwłaszcza dla tych, którzy po latach pracy w jednej firmie posiadają zdewaluowane kwalifikacje niedostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców, co więcej zaś – nie bardzo wiedzą, jak i gdzie szukać zatrudnienia.

więcej >

Facebook